ادامه اعتراضات در خیابان های زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، معترضان بلوچ به خیابان ها امده اند و شعار «قسم یه خون یاران ایستاده ایم تا پایان» سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*