کودکان کارگری که جمهوری اسلامی نگذاشت زندگی کنند

کودکان کارگر ضعیف ترین حلقه در زنجیره‌ی استثمار هستند و در هر جای جهان که باشند سرشت‌نمای توحش سرمایه‌داری محسوب می‌گردند. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است که به همین نیز قناعت نشده، کودکان کار را با گلوله جنگی می‌کشند.

در روز جهانی کارگر گرامی می‌داریم یادِ چهار کودک کارگر شهید، اقبال نایب زهی، امید صفرزهی، احمدرضا قلجیو و محسن محمدپور که سهم‌شان از ثروت‌های نفتی، گلوله‌ی کلاشینکف در قلب بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*