هدف قرار دادن دوربین نظارتی و امنیتی جمهوری اسلامی توسط مردم 

رسانک/ شماری از جوانان یک دوربین امنیتی که بر روی یک تیر برق نصب شده بود، مورد هدف گلوله قرار داده و نابود کردند. 

این افراد آنگونه که می‌گویند نسبت به جو امنیتی ایجاد شده توسط نهادهای امنیتی ناراضی هستند. 

لازم به ذکر است که اخیرا دستگاه های امنیتی اقدام به نصب دوربین های نظارتی در مناطق مختلف شهرهای بلوچستان کرده‌اند تا با استفاده از آنها، شهروندان مخالف را شناسایی و دستگیر کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*