آزادی یک شهروند بلوچ پس از گذشت ۵۶ روز بازداشت در زاهدان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢۴ اسفند ماه ١۴٠١، پس از پنجاه و شش روز بازداشت، آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ، ناصر بارانزهی، اهل زاهدان عنوان شده است.

ناصر در تاریخ ٢٨ دی ماه ۱۴۰۱ ، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*