توهین سخیف کارشناس تلویزیون “کانال یک” به ملت بلوچ

رسانک/ روز شنبه ٢٢ اسفند ماه ۱۴۰۱، در برنامه “رمز پیروزی” تلویزیون کانال یک، توهین های زشت و نادرستی در مورد بلوچ و بلوچستان مطرح شد. از جمله اینکه به گفته مهمان متخصص این تلویزیون, از نظر مسایل سیاسی (بلوغ سیاسی) هیچگاه و هیچ کس روی بلوچستان حساب نمی کند.

به گفته این کارشناس, بلوچستان علاوه بر عقب ماندگی اقتصادی از نظر فرهنگی و اجتماعی هم عقب مانده است و اکنون بسوی مذهب رادیکالیزه شده است. 

واقعا بی انصافی , ناآگاهی و یا گستاخی بسیار می طلبد آن هم از جانب کسی که در غرب نشسته است و با نگاهی از ما برتر و ادبیات تحقیرآمیز به ملت بلوچ که در طی چهل و چهار سال گذشته بی وقفه علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرده و در طی چند ماه گذشته بیشترین هزینه ها را داده, اینگونه توهین کند و آن را از نظر فرهنگی و اجتماعی عقب مانده معرفی کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*