حمله نیروهای نظامی و فرماندهان سپاه به معترضان

حمله نیروهای نظامی و فرماندهان سپاه به معترضان در مسجد مکی زاهدان

به گزارش رسانک، هم اکنون تعدادی از معترضان بلوچ در اطراف مسجد مکی زاهدان در محاصره نیروهای نظامی قرار گرفته اند.

نیروهای سرکوبگر در حال شلیک گاز اشک آور به داخل مسجد هستند.

گفته می شود نیروهای نظامی قصد ورود به داخل مسجد مکی را دارند.

بر اساس ویدئو های دریافتی همراهی فرماندهان سپاه با نیروهای سرکوبگر دیده می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*