تجمع نیروهای نظامی در همه کوچه های منتهی به مسجد مکی و مقاومت مردم

رسانک/ امروز جمعه ١٢ اسفند ماه ١۴٠١، نیروهای نظامی در همه کوچه‌های منتهی به مسجد مکی زاهدان، تلاش کردند که به داخل مسجد بروند ولی در همه کوچه ها با مقاومت مردم مجبور به عقب نشینی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*