بارش شدید تگرگ و باران بر روی مسجد مکی و عقب نشینی نیروهای نظامی

رسانک/ بدنبال تلاش نیروهای امنیتی و نظامی جهت ورود به مسجد مکی زاهدان، مردم از ورود آنها ممانعت کرده و انها را مجبور به عقب نشینی کردند.

گفتنی است که بارش باران و تگرگ در منطقه مسجد مکی نیز آغاز شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*