چرا جمهوری اسلامی منازل مردم بلوچ را تخریب میکند؟! 

بامداد روز سه شنبه ٩ اسفند ماه ۱۴۰۱ مامورین به اصطلاح حکومت مستضعفین در چابهار, هنگامی که مستضعف ترین قشر در مستضعف ترین استان کشور در خواب بودند به زاغه ها و کپرهای حصیری آنها همانند لشکر مغول حمله ور شدند و کپرها را  تخریب کرده و به آتش کشیدند حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردند.

گزارش شده است که نیروهای سپاه پاسداران همراه با تیراندازی و ضرب و شتم زنان و کودکان کپرهایشان را آتش زدند.

چابهار قرار است در طرح به اصطلاح توسعه سواحل مکران “نگین شرق کشور” باشد اما بیش از نیمی از جمعیت ١۵٠ هزار نفری شهر چابهار حاشیه نشین و فقیر هستند که همگی بلااستثنا بومی و بلوچ هستند.

گرانی و فرق و فقر در چابهار بیداد می کند. قیمت زمین در چابهار با قیمت زمین در تهران همتراز است. در طی سال‌های گذشته این نوع اقدامات تخریبی و آوار کردن کپرها بر سر مردم فقیر و سپس آتش زدن آوار تا مبادا از چوب های شکسته و حصیرهای پاره شده باقی مانده دوبار کپر سازی شود تکرار شده است.

لذا این عمل جنایتکارانه برای چندین بار است رخ می دهد که در آن منازل کپری مردم حاشیه نشین و فقیر توسط نیروهای سپاه و بسیج تخریب می شود. 

دردناک است اگر بدانید از پول همین مردم و از بیت المال ملت برای بازسازی خانه های فلسطینی ها که توسط اسرائیل تخریب می شوند, مبالغ هنگفتی به آنها پرداخت می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*