سفر رضا پهلوی به انگلستان

(توجه: نشر این مطلب لزوماً نمی‌تواند نظر مجموعه رسانک باشد.)

رضا پهلوی را قریب به دو دهه است که از نزدیک می‌شناسم و با همدردی وی با مردم بلوچ و مواضع دمکراتیک و “جمهور” او آشنا هستم. وی روز گذشته [٨ اسفند ماه ۱۴۰۱] در مجلس بریتانیا و دانشگاه آکسفورد سخنرانی کرد و در هر دو محل جمعیت کثیری از طرفداران او بودند. قبل از آن در جمع کوچکی در لندن با ایشان ملاقات و گپ دوستانه داشتم.

ایشان اخیرا برای چندمین بار تاکید کرده بود که جمهوریت را به پادشاهی ترجیح می دهند ولی الان باید همه برای سرنگونی رژیم همسو و هم آوا شوند (که بنده صد در صد موافقم).

بلوچ و بلوچستان بزرگترین قربانی و متضرر این رژیم است در نتیجه دفع شر جمهوری اسلامی که تنها از طریق اتحاد همه مردم ایران و نفی تفرقه میسر است باید از اوجب واجبات ما باشد.

در طی دو هفته اخیر تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی و متاسفانه همچنین برخی از سازمان‌های ایدئولوژیک و متعصب و فرقه گرا و افراد نفوذی مشکوک علیه رضا پهلوی که در عمل با ایجاد تفرقه و پراکندگی آب به آسیاب رژیم می ریزند, نتیجه ای جز استمرار رژیم کودک کش نخواهد داشت.

دموکراسی حکم می کند که ما باید به حق دیگران در داشتن عقاید و افکار مختلف و حتی مخالف (چه جمهوریخواه و چه مشروطه خواه؛ چه چپ و چه راست) احترام بگذاریم و نباید در دام تبلیغات هدفمند جمهوری اسلامی و عناصر نفوذی مشکوک بخصوص در جمعه های زاهدان گرفتار شویم. رژیم ترفندهای هوشمندانه و هزینه های گزافی را برای ایجاد تفرقه و جنگ درونی بین طیف های مختلف اپوزیسیون به کار می برد. باید هوشیار بود.
 
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*