حضور اعضای حزب مردم بلوچستان در تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی در سوئیس

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٨ اسفند ماه ۱۴۰۱، اعضای شاخه سوئیس حزب مردم بلوچستان در تظاهرات مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران در مقابل سازمان ملل شرکت کردند.

در این تجمع که بدنبال برگزاری نشست حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند.

در این تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اعضای حزب مردم بلوچستان نیز به ایراد سخنرانی پرداخت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*