پاسخ ملت بلوچ به احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی

رسانک/ پس از قتل عام بیش از صد نفر در جمعه خونین زاهدان و خاش توسط دژخیمان جمهوری اسلامی، ملت بلوچ نه تنها دست از اعتراض به جمهوری اسلامی ایران برنداشت بلکه خود، پرچمدار خیزش ١۴٠١ شد.

شعارهایی که از بطن جامعه و در میان معترضان بلوچ بیرون آمد، اکنون در سراسر جغرافیای ایران تبدیل به خواسته و مطالبه مردم گشته است.

سردار رادان در مراسم انتصاب جلیلیان به عنوان فرمانده انتظامی بلوچستان برای مردم خط و نشان کشید غافل از اینکه مردم بلوچستان در تظاهرات ضد حکومتی، بارها اعلام کرده اند که بدتر از مرگ چیزی وجود ندارد.

مردم در فقط چند ساعت شاهد کشتار بیش از یکصد نفر بودند و اکنون هم تا پای جان و ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*