سخنرانی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان در تظاهرات ایرانیان لندن

به گزارش رسانک، روز شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ مصادف با ٢۵ فوریه ٢٠٢٣ تظاهراتی توسط ایرانیان در میدان ترافالگار شهر لندن برگزار شد.

در این تظاهرات رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان جزو سخنرانان بود و در آن بر برابری حقوقی ملیت‌های ساکن در جغرافیای ایران در ساختار پسا جمهوری اسلامی تاکید داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*