اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوری چابهار بدلیل کیفیت بد غذا

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٧ اسفند ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه دریانوری چهبار (چابهار) در اعتراض به کیفیت بسیار بد غذای این دانشگاه اعتصاب کردند.

دانشجویان این دانشگاه غذای ظرف غذای خود را در بیرون از سالن سلف سرویس و در محوطه آن گذاشتند.

گفتنی است که این اعتراض پس از آن رخ داده که دانشجویان نسبت به کیفیت بد غذا به مسئولان مراجعه کرده و از آنها خواسته بودند به این موضوع رسیدگی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*