ویدئویی از حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های زاهدان علیه جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای امنیتی و نظامی از ابتدای صبح با ایجاد فضای امنیتی بی‌سابقه قصد جلوگیری از شکل گیری اعتراضات مردمی در زاهدان داشتند که باز هم توسط مردم شجاع بلوچ نامام ماندند.

اینترنت زاهدان نیز برای ساعاتی به طور کامل قطع شد.

علیرغم همه این فشارها هزاران نفر از شهروندان بلوچ به خیابان‌های شهر دُزاپ (زاهدان) آمدند و انزجار خود را جمهوری اسلامی نشان دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*