ورود فرماندهان نظامی و امنیتی سرکوب به مصلی نماز جمعه و واکنش مردم

به گزارش رسانک، امروز ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از نیروهای نظامی و امنیتی که در بین آنها فرمانده هان عالی رتبه امنیتی سپاه حضور داشتند، قبل از برگزاری مراسم نماز جمعه اقدام به ورود به مصلی کردند که با واکنش تعدادی از حاضرین و مردم، آنها به خارج از مصلی هدایت شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*