حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، علیرغم جو شدید امنیتی در زاهدان و سرکوب گسترده شهروندان توسط نیروهای امنیتی و نظامی، هزاران تن از مردم بلوچ به خیابان ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار سر دادند.

آنها شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” ، “مرگ بر خامنه‌ای” و “مرگ بر بسیجی و سپاهی” سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*