بلوچستان پرچمدار خیزش زن، زندگی، آزادی و واهمه های جمهوری اسلامی از تداوم اعتراضات ملت بلوچ

رسانک/ زاهدان شهری هست که جمهوری اسلامی در طول خیزش ١۴٠١ بزرگترین اشتباه محاسباتی خودش را برای سرکوب اعتراضات انجام داد.

جمهوری اسلامی گمان می‌کرد با کشتن مردم بلوچ برای سایر شهرهای ایران ایجاد رعب و وحشت خواهد کرد ولی در واقع مردم بلوچستان پس از جنایت هولناک روز ٨ مهر ماه ١۴٠١ ، بیدار شده و پرچمدار این خیزش شدند تا پس از گذشت بیست و یک هفته، همچنان در خیابان‌ها اعتراض کنند.

تداوم این اعتراضات می‌تواند منجر به ایجاد موج دوم اعتراضات بیانجامد و این امر باعث نگرانی مقامات جمهوری اسلامی ایران شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*