اعتراضات در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) همچون جمعه های گذشته به خیابان ها آمدند.

آنها شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران سر دادند و بار دیگر اعلام کردند که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این اعتراضات ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*