در سالگرد کشتار مظلومانه سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران

رسانک/ امروز پنجشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، دومین سالگرد کشتار مظلومانه سوختبران بلوچ توسط نیروهای سپاه رژیم جمهوری اسلامی ایران در مرز بلوچستان قرار داریم.

دو سال پیش در چنین روزی نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران در مرز شمسر شهرستان شستون (سراوان) در جنایتی فراموش نشدنی ده‌ها سوختبر بلوچ را به رگبار بستند و خانواده هایی را به عزا نشاندند.

جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه ملت بلوچ همچنان ادامه دارد، بطوریکه هیچ ماهی از سال را نمی توان پیدا کرد که شهروندان بلوچ با تیراندازی مستقیم این نیروها کشته نشوند.

قتل عام های جمعی مردم بلوچ در روزهای بعد از این جنایت، ٨ مهر ماه ١۴٠١ در زاهدان و ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ در خاش، تداوم همان سیاستی است که در سال ٩٩ در مرز شمسر شاهد بودیم.

اما آنچه که مشهود است، اکنون نسل جدید بلوچستان در خط مقدم مبارزه با ستم ایستاده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران باید بداند، آن روز که نوجوانان بلوچستان برخاستند، روز آخر دیکتاتوری علی خامنه ای خواهد بود و اکنون ملت بلوچ در بیش از بيست هفته اخیر با اعتراضات منسجم در شهرهای مختلف آن را ثابت کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*