ماتی زبانئے یات گرگ و ماتی زبانا یات گرگ، سجّهێن چُکّانی بنیاتی هکّے و بژن اِنت که بلۆچئے چکّ چه وتی اے هکّا زبهر بوتگ‏اَنت.

بلۆچی زبان یکّے چه کدیمی‏ترێن زبانان اِنت که گاری و زئوالیئے هترا اِنت و یکّ زبانێئے گار بئیگ تهنا یک ملکێا تاوانَ ندنت، سجّهێن دنیایا تاوانَ رسیت.

بلۆچی زبانا چش که بلۆچ راجا دێم په نێستیا تی٘لانک دئیگا اَنت. اگن اے بابتا پئیسله و گیشّ و گیوارے مبیت گڑا آیۆکێن نسل و پدرێچ چه اے برکتا زبه‍رَ بنت.

آموزش به زبان مادری حق مسلم انسانها است. کودکان بلوچ تا اکنون از داشتن این حق محروم بوده اند.

زبان بلوچی یکی از کُهَن ترین زبانها در دنیا است که در خطر نابودی قرار گرفته است. نابودی یک زبان نه تنها نشانه نابودی یک ملت است، بلکه به مثابه نابودی انسانیت است.

زبان بلوچی و مردم بلوچ به سوی نابودی کشانده می‌شوند. اگر چاره ای اندیشیده نشود مردم نسل دیگر از نعمت زبان بلوچی محروم میگردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*