شرکت اعضای حزب مردم بلوچستان در تظاهرات بروکسل/ درگیری سلطنت طلبان با فعالان ملل تحت ستم در جغرافیای ایران حین تظاهرات بروکسل

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ٢ اسفند ماه ١۴٠١، شماری از افراطیون سلطنت طلب با ایجاد مزاحمت برای فعالان حقوق بشری و سیاسی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران قصد جلوگیری حضور آنها را در تظاهرات بروکسل در کشور بلژیک را داشتند که با واکنش حساب شده و منطقی و متحدانه این فعالان عقب‌نشینی کردند.

در این تظاهرات شماری علاوه بر حضور فعالان کورد، تورک، عرب، اعضای حزب مردم بلوچستان نیز با در دست داشتن چند پلاکارد بزرگ منقش به شماری از شهدای جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر ماه ١۴٠١) حضور داشتند.

جمهوری اسلامی با بهره‌برداری از افراطیون طرفدار سلطنت طی خیزش ١۴٠١، تلاش کرده تا از ایجاد اتحاد برای سرنگونی اش جلوگیری کند ولی چه در داخل و چه در خارج اتحاد ملل بلوچ، کورد، عرب، تورک، تورکمن و… نقشه‌های شوم آنها را نقش بر آب کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*