تسلیت برای درگذشت محمد حسین رئیسی

اکنون که محمد حسین رئیسی در زادگاهش روستای کشیگ در شهرستان نیکشهر به خاک سپرده شد, مراسم تسلیت خود را به خانواده محترم و دوستان و نزدیکان این خیر و فعال اجتماعی و فرهنگی و بقول بلوچها “مردم دار” عرض می نمایم و با احترام و تمکین بر مشیت الهی، ابراز همدردی خود را بخصوص به خانواده آن مرحوم تقدیم می کنم. امید آنکه روح مرحوم مرهون رحمت آفریدگارش گردد. برای بازماندگان صبر و اجر جزیل آرزومندم و آرزو می کنم که وسعت صبر خانواده ی و دوستانش به اندازه ی دریای غمشان باشد. یاد منش مهربان و نیکوکار و کارهای خیر او همیشه در قلوب و اذهان مردم بلوچستان باقی خواهد ماند.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*