اعتصاب کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

گفته می شود حقوق این کارگران بیش از چهار ماه است که پرداخت نشده و آنها با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شده اند.

گفتنی است که طی روزهای اخیر، کارگران کارخانه سیمان خاش نیز بدلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماه خود و عدم رسیدگی به مطالبات و  رسمی شدن از سوی مدیریت کارخانه اقدام به اعتصاب و اعتراض کرده بودند.

قابل ذکر است با توجه به عدم پرداخت و بعضا پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران و رسمی نبودن این طبقه طی سالهای اخیر اعتراضات کارگری و صنفی گسترده ای در کشور شکل گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*