درخواست از مولوی عبدالرحمان سربازی، امام جمعه چابهار

حکم اعدام ظالمانه و ناعادلانه منصور هوت و نظام الدین هوت به اتهام اعتراض به تجاوز به دختر بلوچ توسط ابراهیم کوچک زایی، فرمانده نیروی انتظامی چهبار (چابهار) نمودی از جمهوری اسلامی ایران و سران این حاکمیت است.

این در حالی است که ابراهیم کوچکزایی که توسط خود رژیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته شد و فقط پانزده ماه حبس گرفت.
اما معترضین به تجاوز حکم اعدام گرفتند.

در کجای دنیا چنین ظلم جنایتکارانه و خونریزی سفاکانه ای اعمال می شود؟!

اما در این میان، مولوی عبدالرحمان سربازی، امام جمعه چابهار تظاهرات جوانان بلوچ چابهاری در روز سه شنبه ۵ مهر ماه ١۴٠١، علیه تجاوز را محکوم کرد اکنون وی مسئولیت دارد تا این احکام ظالمانه را نیز محکوم کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*