صف های طولانی خودروها بدنبال بی‌توجهی مسئولین بازارچه مرزی ریمدان و گمرک

به گزارش رسانک، بی توجهی مسئولین و عدم انجام امور بازارچه مرزی ریمدان در شهرستان چهبار منجر به تشکیل صف های طولانی خودروها شده و مشکلات زیادی را برای رانندگان بوجود آورده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان جنوبی ترین بازارچه مرزی حدود یک هفته است که از انجام امور گمرکی دست کشیده اند و با رئیس پارکینگ اقدام به اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین می‌کنند.

این امر باعث سرگردانی رانندگان و صاحبان خودروها شده و هزینه های اضافی سنگین دیگری را نیز بر آنها تحمیل کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*