پلاکاردهای اعتراضی مردم در نماز جمعه زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٨ بهمن ماه ۱۴۰۱، هزاران شهروند بلوچ همچون نوزده جمعه گذشته خود را برای اعتراض به جمهوری اسلامی آماده کرده‌اند.

این مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و ایران اعتراض خود را نشان دادند.

در بسیاری از پلاکاردها شعار “زندانی سیاسی، آزاد باید گردد” هک شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*