ویدئوهای دیگری از اعتراضات مردم زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان همانند هفته های گذشته در بیستمین جمعه با سر دادن شعارهای اعتراضی دست به تجمع زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*