مردم تشنه دموکراسی

رسانک/ امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، هزاران تن از شهروندان بلوچ با حضور دوباره خود در خیابان های دزاپ، شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» سر دادند.

مردم ایران در طول حدود یک قرن اخیر همواره با انقلاب ها سعی در رسیدن به دموکراسی بوده‌اند ولی هر بار شخص یا یک گروهیی آن را مصادره کرده‌اند. اما خیزش ١۴٠١ متفاوت است و مردم تشنه دموکراسی هستند، بنابراین اجازه مصادره این خیزش را نخواهند داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*