جوانان بلوچ، خیانت خوانین را نخواهند پذیرفت 

رسانک/ آزادی خواهان بلوچ پس از مراسم فارغ التحصیلی طلاب زاهدان با شعارهای مرگ بر خامنه ای و پلاکارد (ما جوانان انقلابی خیانت و معامله خوانین را زیر نظر داریم) اعتراضات خود را بیان کردند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*