آغاز اعتراضات در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٨ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مردم معترض در شهر زاهدان پس از اقامه نماز به جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

آنها بر علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که بر همه امور حکومتی و اقتصادی دست انداخته و باعث وضعیت نابسامان کنونی شده، شعارهایی سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*