عدم پرداخت پنج ماه حقوق معلمان خرید خدمات

به گزارش رسانک، معلمان خرید خدمات استان بلوچستان و سیستان بیش از پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده و در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند.

این معلمان از عدم پرداخت به موقع مطالبات خود گلایه مند هستند.

گفته می شود معلمان خرید خدمات و عشایری در استان با وجود کمترین حقوق و مزایا، علاوه بر اینکه طی پنج ماه اخیر سال تحصیلی جدید حقوق دریافت نکرده‌اند بلکه معوقات سال قبل نیز از آموزش و پرورش دارند.

بر اساس این گزارش، این معلمان سال هاست که با کمترین حقوق و بیمه در دورافتاده ترین مناطق مرزی و روستایی مشغول به تدریس هستند اما از سوی مسئولین آموزش و پرورش هیچ توجهی به آنها نمی شود.

این معلمان از آقای میرعبدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان خواستار پیگیری مسئله و واریز حقوق معوقه خود شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*