آزاد شدن یک نوجوان بلوچ بازداشت شده پس از سه ماه بازداشت توسط نیروهای امنیتی در جاشک (جاسک)

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، یک نوجوان بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای اطلاعات در شهرستان جاشک، پس از سه ماه بازداشت، آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ ، “مُصعب سدیجی”، ١۶ ساله و اهل جاشک عنوان شده است.

مصعب در آبان ماه و در بحبوحه‌ اعتراضات سراسری در شهر جاشک توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

از جزئیات چگونگی آزادی وی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران و بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ در توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*