آزادی سه نوجوان بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، سه نوجوان بازادشتی بلوچ فاقد شناسنامه از زندان زاهدان آزاد شدند.

هویت این سه نوجوان “بسم الله براهویی” فرزند امان الله ۱۷ ساله، “اسماعیل و ابراهیم سرگلزایی” ۱۶ ساله فرزند حسن که دوقلو هستند اهل شیرآباد دزاپ (زاهدان) عنوان شده است.

گفتنی است که این سه نوجوان فاقد شناسنامه هستند.

این سه نوجوان در زمان بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه مورد شکنجه قرار گرفته و در وضعیت بدی قرار داشتند.

اتهام این سه نوجوان “حمل پلاکاردهای اعتراضی” عنوان شده بود.

ابراهیم، اسماعیل و بسم الله پس از شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، در کانون اصلاح و تربیت زندان زاهدان نگهداری می شدند.

لازم به ذکر است که این افراد روز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱ در ورودی شیرآباد توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*