شرکت اعضای حزب مردم بلوچستان در تظاهرات ایرانیان سوئیس

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٢ بهمن ماه ۱۴۰۱، شمار زیادی از ایرانیان ساکن کشور سوئیس در شهر برن بر علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهراتی برگزار کردند.

در این تظاهرات مسالمت آمیز اعضای حزب مردم بلوچستان نیز حضور داشته و سخنرانی کردند.

این تظاهرات در حمایت از خیزش سراسری مردم در ایران برگزار شد و علاوه بر سخنرانی برخی شرکت کنندگان، شعارهایی علیه جمهوری اسلامی نیز سر داده شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*