پلاکاردهایی از معترضان بلوچ در زاهدان

رسانک/ مردم معترض بلوچ با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را به جمهوری اسلامی در مرکز بلوچستان نشان دادند.

آنها پلاکاردهایی با مضامین “آزادی بیان، جرم نیست” و “نه سازش، نه تسلیم، نه تهدید، نه تطمیع” پاسخ قاطعی به جمهوری اسلامی دادند که در چهل روز اخیر این شهر را تبديل به پادگان نظامی کرده است.
دزاپ، مرکز بلوچستان
٢١ بهمن ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*