معترضان بلوچ در اسماعیل آباد خاش به خیابان آمدند

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، معترضان بلوچ در اسماعیل آباد خاش به خیابان ها آمده و خواستار آزادی مولوی عبدالمجید مرادزهی و دیگر زندانیان سیاسی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*