فریاد “نه به استبداد” در بلوچستان

رسانک/ امروز جمعه ٢١ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مردم معترض در شهر دُزاپ (زاهدان) همچون جمعه های گذشته به خیابان ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار سر دادند.

بلوچستان سال‌ها نقطه‌ی به هم رسیدن اشکال مختلف تبعیض و ستم بوده . بلوچ‌ها متحمل چندین دهه ستم سیستماتیک طبقاتی و ملیتی توامان هستند.

از همین‌جاست که می‌دانند در کنار نفی استبداد حاکم، با دیگر اشکال ستم هم باید جنگید. مبارزه‌‌ی هم‌زمان و در چند جبهه در جریان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*