شروع اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان همانند هفته های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*