خواست ملت مشخص است

رسانک/ در طول چند دهه اخیر مردم چندین حمومت و دولت را تجربه کرده اند و اکنون همه آنها امتحان خودشان را پس داده‌اند.

مردم حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت واقعی می‌خواهند.
زاهدان ٢١ بهمن ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*