اعتراض جوانان بلوچ به برخی از شبکه های فارسی زبان در خیابان های زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ٢١ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، عملکرد جانبدارانه برخی از رسانه‌های فارسی زبان در خیزش ١۴٠١ و اعتراضات ملت بلوچ مورد انتقاد معترضان بلوچ در زاهدان قرار گرفت.

آنها پلاکاردهایی با مضامین «شبکه منوتو ثابت کرد از برای من و تو نیست» و «شبکه (من و تو) با سانسور ما، رهبرتراشی نکن … نه به رهبری فردی» اعتراض کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*