اعتراض اهالی روستای اسماعیل آباد خاش به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، اهالی روستای اسماعیل آباد خاش در اعتراض به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی دست به تجمع زدند.

آنها ضمن محکوم کردن بازداشت این روحانی، با نوشتن شعارهای اعتراضی روی پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار آزادی وی شدند.

گفتنی است مولوی عبدالمجید مرادزهی روحانی سرشناس اهل سنت زاهدان، یک روز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در زاهدان در ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به مشهد منتقل شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*