آزادی سه شهروند بلوچ بازداشت شده طی روزهای اخیر در زاهدان

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر سه شهروند بلوچ بازداشت شده که در اعتراضات اخیر در زاهدان بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

هویت این شهروندان شهاب شعیبی (سارانی)، ٢٧ ساله، فرزند ماه الدین، علی اکبر کبدانی، ١٩ ساله، فرزند لعل محمد و محمد خارکوهی محرز گشته است.

آقای شعیبی در تاریخ ٣١ شهریور، محمد خارکوهی در ١٣ دی، علی اکبر کبدانی در ١۴ دی ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

بر اساس این گزارش، آقای شعیبی ١٨ بهمن، علی اکبر کبدانی و محمد خارکوهی در ١٣ بهمن ماه ۱۴۰۱ با قید وثیقه آزاد شده اند.

گفتنی است که شهاب شعیبی از اولین بازداشت شدگان خیزش ١۴٠١ است که در شهر زاهدان بازداشت شده بود و در بازداشتگاه مورد شکنجه جسمی قرار گرفته است.
علی اکبر کبدانی قبلاً در حادثه‌ای جاده ای دچار شکستگی پا شده و یکی از پاهایش دارای پلاتین می‌باشد و محمد خارکوهی در پی بازداشت های فله‌ای و غيرقانونی نیروهای امنیتی در اواسط دی ماه در زاهدان بازداشت شده بود.

گفتنی است که در پی اعتراضات اخیر در ایران و بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*