“ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان”

توئیت رضا پهلوی در مورد جمعه‌های اعتراضی ملت بلوچ، بار دیگر هدف این شخص برای به بی‌راهه کشاندن و سرد کردن خیزش انقلابی ملت‌های تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران را نمایان کرد.

ملت بلوچ با وجود کشتار بیرحمانه جمعه خونین دزاپ (زاهدان) همچنان برای آزادی و رهایی از تبعیض سیستماتیکی که طی حدود یک قرن گذشته بر آنها روا داشته شده، خیابان را ترک نکرده و به نماد اعتراض مداوم در خیزش ١۴٠١ تبدیل شده اند.

ملت بلوچ هر جمعه با بینش بالای سیاسی، شعار مترقی، واضح و شفافی را سر می‌دهند و خواسته خود را برای پایان ظلم بیان می‌کنند «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر» و همانند سایر ملل تحت ستم هیچگاه جنایات رژیم قبلی در قبال ملت‌ها را فراموش نکرده و زخم‌های تبعیض و فاشیست بر پیکر آنها هنوز التیام نیافته است. پس طبیعتاً می‌دانند که بازگشت به ارتجاع پهلوی دردی از درد‌های آنها را دوا نخواهد کرد.

رضا پهلوی با ادعای فعالیت حقوق بشری، با پیش شرط نقض یکی از اساسی‌ترین حقوق شناخته شده بشر یعنی «حق تعیین سرنوشت» می‌خواهد انقلاب دیگری را همانند سال ۵۷ از مردم ربوده و حاکمیت مطلق و تمامیت خواه خود را برپا کند.

رضا پهلوی علیرغم ادعای رسانه‌های فارسی زبان که تبلیغ جهت مشروعیت بخشیدن به وی برای تشکیل یک دولت گذار و موقت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند، صراحتاً خواستار یک نظام پادشاهی با همان سبک و سیاق خاندانش است و این موضوع را در گفت و گوی خود به صراحت اعلام کرده که نقش یک پادشاه سمبلیک، با اختیارات محدود و غیر رسمی برایش مطلوب نیست و قدرت اجرایی و نظارتی را برای اداره امور کشور نیاز دارد.
بعبارت ساده تر جایگزینی شیخ با شاه و دقیقا همان نقشی را که خمینی و خامنه‌ای در ساختار قدرت داشتند، «دیکتاتوری»!

رضا پهلوی باید بداند که زمان «مطلق» بودن به پایان رسیده و مردم یک «ولایت مطلقه» را با یک «پادشاهی مطلقه» عوض نمی‌کنند، پس لطفاً به جای مصادره و بهره‌برداری از خون ملت بلوچ گوش و چشم خود را خوب باز کنید تا صدای واقعی و پیام روشن ملت بلوچ را بشنوید که هرجمعه فریاد می زنند که «نه شاه میخواهند و نه شیخ».
ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

هادی یونسی
روزنامه نگار عرب احوازی

(توجه: لزوما همه بخش‌های متن نمی‌تواند نظر مجموعه رسانک باشد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*