روایتی دیگر از جنایت جمعه سیاه بلوچستان توسط یکی از مجروحین

رسانک/ «عبدالحمید (عبدالناصر) شیخ» روحانی اهل سنت و یکی از مجروحان جمعه سیاه بلوچستان که در ٨ مهر ماه ١۴٠١ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در زاهدان بوقوع پیوست، روایت زخمی شدن خود را بیان می‌کند.

وی در داخل مصلی و در حالی که حتی در تظاهرات هم حضور نداشته از ناحیه پا مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*