اعتراض جمعی از زنان روستای اسماعیل آباد خاش به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از زنان روستای اسماعیل آباد در شهرستان خاش در اعتراض به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی دست به تجمع زدند.

آنها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این روحانی بلوچ شدند.

گفتنی است که مولوی عبدالمجید مرادزهی روحانی نزدیک به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، در روز ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد به مشهد منتقل شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*