کوردستان بپاخاست

رسانک/ خروش ملت غیور کورد در خیابان‌های سنندج برای نابودی رژیم جهل و جنون و خون اسلامی با شعار: «ماموستا ابراهیم آزاد باید گردد»؛ «ماموستا لقمان آزاد باید گردد»

همزمان در بلوچستان نیز تظاهرات هزاران نفری علیه جمهوری اسلامی در جریان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*