پلاکاردهایی از جمعه زاهدان

رسانک/ روز ٢٨ دی ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی با یورش به مراسم خاکسپاری شهید منصور هرمزی ، ناصر باران زهی، از دوستان شهید خدانور لجه‌ای را بازداشت کردند.

مردم معترض بلوچستان با رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی که در چند هفته اخیر انجام داده به شدت مخالف هستند.

گفتنی است که تاکنون دستکم برای چهار شهروند بلوچ در پی اعتراضات اخیر حکم اعدام صادر شده و این پلاکاردها به جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی،اعتراضات ادامه خواهد داشت.
جمعه ١۴ دی ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*