پاک کردن شعارهای علیه جمهوری اسلامی در جنوبی ترین نقطه بلوچستان

رسانک/ خیزش ١۴٠١ تا دورترین نقطه جغرافیای ایران رسیده و اکنون مردم سراسر ایران خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند.

در روستای بریس در سواحل بلوچستان، شعارهایی که توسط آزادیخواهان بلوچ نوشته شده را بسیجی‌ها پاک کرده‌اند ولی مردم از پای نخواهند نشست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*