ویدئوهای دیگری از اعتراض مردم زاهدان با سردادن شعارهای اعتراضی

رسانک/ امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۵۰۱، مردم زاهدان همچون هفته های گذشته با سردادن شعارهای اعتراضی دست به تجمع گسترده زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*